Het land | Suriname

Suriname ligt in Zuid-Amerika, aan de Atlantische Oceaan, tussen
Brits en Frans Guyana in, ten Noorden van Brazilië. Het land is ruim
vier keer zo groot als Nederland, maar er wonen slechts 585.000
mensen. De bevolking is geconcentreerd in de kuststreek, daar woont
meer dan de helft in een straal van 35 km rondom Paramaribo.
In het district Groot-Paramaribo wonen zo'n 250.000 mensen, het
resterende deel woont in kleine nederzettingen langs de kust en langs
de rivieren.

De bevolking van Suriname kent een grote etnische verscheidenheid
als gevolg van de gevoerde koloniale arbeidspolitiek in het verleden. De levensverwachting in Suriname is gemiddeld 71 jaar (in Nederland is dat 81). Vanzelfsprekend is het in Paramaribo hoger dan in het binnenland. In ieder geval zijn in de grote stad medische diensten beter bereikbaar dan in het bosland.

Op de schaal van de ontwikkelingsindex van de VN staat Suriname op
de 95e plaats. Daarmee bevindt het land zich tussen de betere van de
ontwikkelingslanden, maar de de laatste jaren zakt het telkens een paar plaatsen. In de stad (Paramaribo) is het probleem verpaupering, in het binnenland (bosland) is het de achterstelling van de mensen op het gebied van scholing en infrastructuur.

Zo'n negentig procent van het land is bedekt met tropisch oerwoud.
De boslandbewoners werken overdag op hun eigen kostgrondje of
doen aan visserij. Slechts weinigen houden zich bezig met handel of
nijverheid. De afstand naar de grote stad is bijna onoverkomelijk.

Kaart Suriname met betwist gebied
ff-top-arrow

de projecten

In Suriname wordt Stichting Vriendenkring Nederland vertegenwoordigd door pater Toon te Dorsthorst. De hulp richt zich vooral op de bevolking in het binnenland.

Onderwijs is daarbij het belangrijkst. Het bosland krijgt in verhouding tot Paramaribo en de noordelijke strook van het land weinig geld voor onderwijs en ontwikkeling. De achterstand is groot. Beter lager onderwijs is hard nodig. Pater Toon stelt dat goed onderwijs de sleutel is voor ontwikkeling, onderwijs is het fundament onder elke ontwikkeling. Ons fonds ‘Snelle Hulp voor Suriname’ richt zich samen met de Pater Ahlbrinck Stichting op het tekort aan gekwalificeerde leerkrachten, onderwijzerswoningen en leslokalen. Meer kinderen in het Bosland moeten toegang krijgen tot beter onderwijs. In Paramaribo wordt het Christoforus Internaat, een studie internaat voor jongeren uit het bosland van Suriname, gesteund zodat ze een vervolgopleiding kunnen volgen. Ook is er speciaal traject voor jongeren (te) vroeg hun school verlaten door tienerzwangerschap, sociaal economische problemen, of door gebrek aan ondersteuning/begeleiding thuis.  

Naast onderwijs wordt ook veel aandacht besteed aan de bereikbaarheid van de dorpen. De laatste jaren zijn er meerdere betonnen aanlegsteigers aangelegd. Op die manier kunnen studenten gemakkelijker naar de stad om te studeren en is het binnenland zelf ook gemakkelijker bereikbaar.

ff-bottom-arrow

Drop out project

 

Christoforus internaat

Docent woningen

2023 | Suriname – brief 4

https://usercontent.one/wp/www.vriendenkringnederland.nl/wp-content/uploads/2024/03/Kerstkaart-Suriname-2023-4.pdf

2023 | Suriname – brief 3

https://usercontent.one/wp/www.vriendenkringnederland.nl/wp-content/uploads/2024/03/Nieuwsbrief-Suriname-2023-3.pdf

2023 | Suriname – brief 2

Klik hier voor de nieuwsbrief

2023 | Suriname – brief 1

Klik hier voor de nieuwsbrief

help ter plaatse

Doneren

Zonder uw financiële hulp kunnen de projecten in Suriname niet doorgaan.

 

Suriname (Snelle Hulp Suriname)

Bankrekening IBAN NL67INGB0000024034

Vriendenkring Nederland

Fonds Snelle Hulp voor Suriname

pater-toon-te-dorsthorst-440

Een gepassioneerde pater Toon

Geschiedenis Pater Toon te Dorsthorst

Toon te Dorsthorst groeit op in de veertiger jaren als boerenzoon in "een diep katholiek gezin" in Hummeloo en Keppel aan de Oude IJssel, vlakbij Doetinchem. Van huis uit heeft hij geen enkele affiniteit met Suriname. Toon gaat een andere richting uit, wil ontwikkelings-werk doen, maar weet dat je dan langere tijd ergens moet zitten om het vertrouwen te winnen van mensen. Daarvoor bekwaamt hij zich op twee gebieden: theologie en tropische landbouw. Als missionaris heeft hij er het meeste vertrouwen in dat hij lange tijd in een ontwikke-lingsland kan blijven.

In een interview met het Katholiek Nieuwsblad vertelt pater Toon zelf hoe hij in Suriname terecht komt: "Ik zou naar Namibië gaan voor vier jaar, maar toen haalde pater Joop Kales me naar Suriname." Dat was eind jaren zestig. "Liefde op het eerste gezicht", zegt hij stralend. "De verschillende bevolkingsgroepen en culturen, de open manier van omgaan en vooral het diep religieuze bewustzijn trokken me aan. Hier wil ik oud worden en dood gaan." In Suriname zijn de mensen emotioneler, kerken worden goed bezocht en er komen veel jongeren."

In de loop der jaren wordt pater Toon te Dorsthorst een bekende verschijning in het binnenland, bij de boslandbewoners. Niet voor niets is zijn bijnaam Bosland Toon. Zijn werkzaamheden variëren van landbouwvoorlichting tot dopen. Tijd om uit te rusten is er nauwelijks, want als hij in Paramaribo is, wijdt hij zich aan bestuurlijke activiteiten.

Pater Toon is onder andere ondervoorzitter van de Pater Ahlbrinck Stichting (PAS), volgens een rapport van het Nederlandse Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking een van de weinige Surinaamse hulporganisaties die een voldoende scoort.

De PAS kan er prat op gaan met Pater te Dorsthorst een deskundige in huis te hebben die het binnenland op z'n duimpje kent. Hij is een reislustig man, die bovendien gemakkelijk nieuwe contacten legt met de lokale bevolking. "Daarom heb ik ook Sranan, Saramaccaans en Aukaans geleerd. Dat zijn hier de talen van het hart."

Hij trekt zich het lot van boslandbewoners persoonlijk aan. "Het bos-land is vaak het kind van de rekening. Met subsidies of bij het aanleggen van een goede drinkwatervoorzieningen komen ze er altijd bekaaid vanaf."

"Boslandbewoners worden gediscrimineerd door Paramaribo. Daar worden ze behandeld als tweederangs burgers en dikwijls van het kastje naar de muur gestuurd."

Actie Snelle Hulp voor Suriname

In 1972 is pater Leo van de Berg, lid van de Paters Oblaten van Maria, missionaris in Suriname. Hij ontmoet de heer Jan Pellis die op dat moment voorzitter is van een vriendenclub voor missionarissen. Later zal dit uitgroeien tot Stichting Vriendenkring Nederland. Jan Pellis maakt ook kennis met enkele van de andere missionarissen die in Suriname werkzaam zijn. Eén van hen is pater Toon te Dorsthorst.

De problemen waarmee de missionarissen te maken hebben zijn enorm, vooral op financieel gebied. Nog datzelfde jaar start de actie “Snelle Hulp voor Suriname” waarmee hulp wordt verleend aan het werk van de Paters Oblaten daar.

Via de actie “Snelle Hulp voor Suriname” wordt hulp verleend aan gezinnen: kleding, ziektekosten, noodzakelijke reparaties, schoolgeld, huishoudartikelen, verstrekking van kleine leningen. Veel hulp wordt verleend via de PAS (Pater Ahlbrinck Stichting), die zich vooral bezig houdt met de hulpverlening in het binnenland, en een bijzondere vertrouwenspositie heeft bij de boslandbewoners. Pater Toon te Dorsthorst maakt deel uit van het bestuur van de PAS. Hij is contact-persoon tussen Suriname en Stichting Vriendenkring Nederland.

Ontwikkelingen

In de loop der jaren worden er bijdragen geleverd aan:

  • Vormingsprojecten. Steun aan het vormingsproject Stibula in Latour. Inkoop- en afzetcoöperatie voor vissers in Bigiston en Washabo. Verbetering van de afzetorganisatie voor kleine landbouwers in het binnenland.
  • Opleidingen. Opleiding van metselaars en timmerlieden. Landbouwcursussen en begeleiding van cursisten. Steun en kredietverlening aan die cursisten bij de opzet van een eigen zelfstandig bedrijfje. Oprichting van kredietcoöperaties in dorpen. Steun aan de landbouwvereniging van Santigron. Steun aan het Christoforusinternaat, waar jongens uit het binnenland opgevangen worden terwijl ze een opleiding in Paramaribo volgen. Schooltjes in het binnenland.
  • Bouwen. Herstel van het internaat van Tamarin. Bouw van een landbouwloods in Corneliskondre. Een gebouwtje voor naai- en knipcursussen in de stadswijk Abra-Broki in Paramaribo. Renovatie van de Fatimaschool in de volkswijk Abra Broki. Een polikliniek met verplegerswoning in Witagron.
  • Pastoraal werk. Bouw van het parochietrefcentrum “Komma-kandra” in Latour. Steun aan een multifunctioneel diaconaal centrum in Coronie voor dagopvang van kinderen, een naai- en knipcursus, bejaardensoos en zo meer.
  • Infrastructuur. Vernieuwing van radiozend- en ontvangstsystemen. Elektriciteitsvoorzieningen in Tibiti-Sabana. Buitenboordmotor, visnetten en hulpstukken. Aanschaf van een kasave-raspmolen voor Kajapati en de aanschaf van een rijstpel-molen.
  • Hulp in persoonlijke noden. Financiële steun aan ex-leprapatiënten. Hulpverlening in gezinnen in Paramaribo, Nickerie, Haiti. Herstel van woningen. Vluchtelingenhulp in Paramaribo en Frans Guyana in de vorm van kleding, huishoudelijk artikelen en medicijnen. Hulp bij de wederopbouw aan de vluchtelingen die terugkeerden uit Frans Guyana.