Doneren is een welkome en effectieve manier om direct ter plaatse het verschil te maken. Daarmee steunt u niet het land maar de mensen.

Dank u wel!

Doneer eenmalig

Eenmalig doneren aan een van onze fondsen kan door gebruik te maken van onze gegevens:

Suriname (Snelle Hulp Suriname)

Bankrekening IBAN NL67INGB0000024034

Vriendenkring Nederland / Fonds Snelle Hulp voor Suriname

Nicaragua (Pater Theo Kintfonds)

Bankrekening IBAN NL55INGB0004345600

Vriendenkring Nederland / Pater Theo Kint Fonds

India (Fonds Udayan Care)

Bankrekening IBAN NL16INGB0004263658

Vriendenkring Nederland / Fonds Udayan Care

Doneer periodiek

Met een periodieke donatie weet u zeker dat ons werk kan doorgaan. Eenvoudige manieren om periodiek te schenken zijn:

Automatische machtiging bij uw bank

Neem contact op met uw bank of boek periodiek over in uw internet bankier omgeving.

Automatische machtiging via Stichting Vriendenkring

Hierbij bepaalt u zelf hoe vaak onze Stichting, voor welke fonds, een door u gekozen bedrag van uw rekening mag schrijven. Op deze manier mag stichting Vriendenkring Nederland op efficiënte wijze rekenen op uw steun en heeft u de zekerheid dat u, uw goede doel steunt.

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken dan kunt u het bijgevoegde machtigingsformulier invullen. 

Snelle Hulp Suriname (Suriname)

incasso machtiging Snelle hulp Suriname

 

Pater Theo Kint fonds (Nicaragua)

incasso machtiging pater Theo Kintfonds

 

Udayan Care (India)

incasso machtiging Udayan Care

 

Periodieke Schenking

Wilt u fiscaal voordelig schenken?

Dat kan via een overeenkomst Periodieke Gift; een fiscaal gunstige regeling voor u en voor ons.

Wat is periodiek schenken?
Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkings-overeenkomst met een minimale looptijd van vijf jaar.

Wat zijn voor u de voordelen?
Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Een deel van de gift ontvangt u dus terug van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.

Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:
• meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen; of
• meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan oplopen tot 52%. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de Schenk-calculator.
Deze is te vinden op: www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel.

Wat zijn voor Stichting Vriendenkring de voordelen?
Met uw structurele steun geeft u ons het vertrouwen en de financiën om onze doelstellingen te bereiken. Schenkt u uw belasting-voordeel mee, dan mogen wij zelfs op een groter bedrag rekenen, terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen. Door haar ANBI-status is SVN over schenkingen geen belasting verschuldigd.

Hoe regel ik een periodieke schenking?
Wilt u een bestaande donatie omzetten of wilt u overgaan tot een periodieke schenking, dan heeft u een schenkings-overeenkomst nodig. (Betaalde) aktes waar men bij de schenkservice over spreekt, zijn niet meer nodig.

Wilt u:

  • een schenkingsformulier klik hier.
  • meer weten, stuur dan een mail naar: info@vriendenkringnederland.nl
  • de periodieke schenking automatisch laten afschrijven vul dan naast het schenkingsformulier een machtigingsformulier in.

 

Periodieke schenking

Nalaten

In uw testament kunt u een of meerdere goede doelen opnemen. Dit kan door een bedrag te schenken als legaat of u kunt een of meerdere doelen in uw testament benoemen als (mede-)erfgenaam. De notaris kan u daarover alles vertellen.

Wilt u (eerst) met ons praten over de mogelijkheden dan is dat natuurlijk mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op via een e-mail naar  info@vriendenkringnederland.nl of bel (076) 56 00 136.

maak de allerarmsten zelf hoofdpersoon

Wij ondersteunen niet een land of regime maar direct de mensen ter plaatse, zo maken we echt het verschil. 

jan rops, bestuurslid

 

Naast mijn werk zet ik mij, onbezoldigd, in voor stichting Vriendenkring Nederland, daarbij word ik keer op keer geraakt door het pure werk van pater Toon in Suriname.

jacqueline van rijsbergen, bestuurslid

Dr. Kiran Modi is voor mij een inspirerend voorbeeld met haar werk in India. Ik ben trots dat ik hier een steentje aan kan bijdragen.

jan wezendonk, bestuurslid

 

Meerdere malen heb ik onze projecten in Nicaragua bezocht en heb daar gezien dat onze hulp werkt!

erik ubachs, bestuurslid