Het ontstaan van de stichting

Stichting Vriendenkring Nederland beheert drie fondsen: het Pater Theo Kint Fonds (Nicaragua), het Fonds Snelle Hulp voor Suriname en het Fonds Udayan Care (India). De eerste twee fondsen zijn in de jaren 1980 ontstaan uit steun aan missionarissen die in Nicaragua en Suriname actief waren. Het laatste fonds is in 2009 ingesteld om hulp te kunnen bieden aan het werk van Kiran Modi voor kinderen in de slums van New Delhi (India).

Vanuit deze idealistische basis zijn we nu nog steeds een kleinschalige organisatie van vrijwilligers met een professionele aanpak in de uitvoering van haar projecten. Daarbij willen we helder inzicht geven in zowel de werving van gelden als de besteding daarvan.

https://usercontent.one/wp/www.vriendenkringnederland.nl/wp-content/uploads/2017/09/cropped-Logo-VKN-1.png

Contact

Stichting Vriendenkring Nederland

Postbus 4884 - 4803 EW Breda

E-mail | info@vriendenkringnederland.nl

Telefoon | (076) 56 00 136

onze gegevens

Stichting Vriendenkring Nederland

 

Postbus 4884 - 4803 EW Breda

Telefoon | (076) 56 00 136

E-mail | info@vriendenkringnederland.nl

Site | www.vriendenkringnederland.nl

KvK | 41103271

ANBI/RSIN nr | 009067450

Pater Theo Kintfonds

NL55 INGB 000 4345 600

t.n.v. pater Theo Kintfonds

 

Snelle Hulp Suriname

NL67 INGB 0000 024 034

t.n.v. Snelle Hulp Suriname

Udayan Care

NL16 INGB 0004 2636 58

t.n.v. Vriendenkring India

Artboard 1
Artboard 1

 

 

Jaarverslagen

 

2022

 

 

2021

 

2017

2020

 

2016

2019 

 

2015

2018

 

2014

 

 

   

   

 

help ter plaatse

Doelstelling

In artikel 2 van de statuten van Stichting Vriendenkring Nederland is haar doelstelling beschreven: de Stichting heeft, zonder winstoogmerk, ten doel het bijeenbrengen en besteden van gelden voor missie- en ontwikkelingswerk, voor onderwijs, voor invalidenzorg, voor wezen en vluchtelingen, ter bestrijding van hongersnoden en andere noden, alsmede voor pastorale doeleinden.

De Stichting hanteert de volgend criteria:

 • De hulpverlening c.q. ontwikkelingssamenwerking moet zich richten op het armste deel van de bevolking, zonder aanzien des persoons en zonder rekening te houden met politieke of religieuze achtergronden.
 • De hulpverlening moet in hoofdzaak gericht zijn op structurele verbeteringen in de levensomstandigheden van die groep mensen.
 • De geholpen mensen moeten waar dat kan zelf een bijdrage leveren, hetzij in natura bij de uitvoering van het project, hetzij na voltooiing ervan uit de opbrengst. Dit moet tevoren zijn overeengekomen. In overeenstemming met deze criteria worden door de Zusters in Nicaragua en Toon te Dorsthorst in Suriname als algemene doelstelling van de hulpverlening gehanteerd: het helpen van de allerarmsten, zonder onderscheid naar religie of politieke groepering, om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien; hun deelname aan het sociaal-economische leven verbeteren; hun organisatie versterken (d.w.z. hun vermogen om de eigen zaken te besturen) zodat:
  'ze zelf de hoofdpersoon in hun eigen ontwikkeling kunnen worden!'

Bestuur

Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Stichting Vriendenkring Nederland heeft geen personeel, er is geen directeur, er is geen gebouw. De vergaderingen worden bij toerbeurt gehouden bij een van de bestuursleden thuis en er worden geen reiskosten vergoed. De bestuursleden doen hun werk pro Deo.

20171115_213236

Erik Ubachs

voorzitter

Erik Ubachs (1958) is inmiddels 20 jaar huisarts in Wijchen in een duo-praktijk. Tijdens zijn co-schappen verbleef hij een half jaar in Nicaragua en bleef daarna altijd geïnteresseerd in het land en de mensen. Hij heeft 2 zoons. Erik is lid van het bestuur sinds 01-05-1997.

20171115_213218

Jan Wezendonk

secretaris

Jan Wezendonk (1957) is getrouwd met Jet, en ze hebben samen 2 zoons Jan werkt al ruim 20 jaar in de charitatieve sector (ontwikkelingshulp en welzijn). Sinds juni 2007 is hij bij het bestuur van de Vriendenkring. Hij houdt zich binnen het bestuur vooral bezig met fondsenwerving.

20171115_213308

Jan Rops

penningmeester

Jan Rops (1972), is getrouwd met Marjolein en samen hebben zij vier kinderen. Hij heeft eerder gedurende vijf jaar voor Akzo-Nobel in Barcelona gewerkt en is nu werkzaam als product manager bij Crown van Gelder. Als ontspanning voetbalt Jan en klust op de boerderij-camping van zijn neef. Jan is lid sinds 11-09-2001.

Beleid

De laatste jaren is de hulp er meer en meer op gericht om de mensen in die gebieden zo veel mogelijk onafhankelijk te maken van hulp van buitenaf en hanteert daarbij de volgende criteria:

 • De hulpverlening c.q. ontwikkelingssamenwerking moet zich richten op het armste deel van de bevolking, zonder aanzien des persoons en zonder rekening te houden met politieke of religieuze achtergronden.
 • De hulpverlening moet in hoofdzaak gericht zijn op structurele verbeteringen in de levensomstandigheden van die groep mensen.
 • De geholpen mensen moeten waar dat kan zelf een bijdrage leveren, hetzij in natura bij de uitvoering van het project, hetzij na voltooiing ervan uit de opbrengst. Dit moet tevoren zijn overeengekomen. In overeenstemming met deze criteria worden in Nicaragua, Suriname en India door de vertegenwoordigers van de Stichting als algemene doelstelling van de hulpverlening gehanteerd:
  het helpen van de allerarmsten, zonder onderscheid naar religie of politieke groepering, om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien; hun deelname aan het sociaal-economische leven verbeteren; hun organisatie versterken (d.w.z. hun vermogen om de eigen zaken te besturen) zodat:

  'ze zelf de hoofdpersoon in hun eigen ontwikkeling kunnen worden!'