Het land | Nicaragua

Nicaragua is een land in Centraal-Amerika dat in het noorden grenst aan Honduras, in het zuiden aan Costa Rica, in het westen aan de Grote Oceaan en in het oosten aan de Caribische Zee. De naam van het land is afkomstig van Nicarao, de leider van een inheemse stam die rond het Meer van Nicaragua woonde.

In Nicaragua wonen 5,5 miljoen mensen. Dat is éénderde van Nederland, in een land dat drie keer zo groot is (130.000 km2).
De levensverwachting in Nicaragua is gemiddeld 71 jaar (in Nederland is dat 79) maar de kwaliteit van leven is er heel wat minder dan bij ons.

Er is ook een groot verschil tussen de stad en het platteland. Campesinos (boeren) hebben het zwaar, want de meesten kunnen niet lezen of schrijven en daardoor kunnen handelaren hen gemakkelijk manipuleren.

Op de schaal van de ontwikkelingsindex van de VN staat Nicaragua op de 118e plaats. Van Noord en Midden Amerika betekent dat de op twee na slechtste positie. Alleen Guatemala en Haïti hebben het in die continenten nog slechter.

Het gebruik van pesticiden heeft een slechte invloed op de mannen,
vrouwen en kinderen die op het land werken. De schadelijke gevolgen
hiervan komen soms pas na jaren naar boven en dan is er niets meer te verhalen op de landeigenaren waar de boeren gewerkt hebben.
Nicaragua is een democratie. In de praktijk is er veel vriendjespolitiek en er is regelmatig discussie over corruptie van alle politieke partijen.

De ongeletterdheid van de boeren op het platteland maakt dat zij nog
eens extra worden achtergesteld bij het nemen van beslissingen.

Kaartje Nicaragua
ff-top-arrow

de projecten

In Nicaragua wordt de Stichting vertegenwoordigd Lucila Arguello. Onze projecten richten zich specifiek op het ontwikkelen van de bevolking van het schiereiland Cosegüina in het noordwesten van Nicaragua.

ff-bottom-arrow

Casa Esperanza

 

Centro Recreativo

Bibliotheek

APADECA

Sociale verkoop medicamenten

Ondervoede kinderen

2019 | Nicaragua – brief 4

Ieder kwartaal verschijnt een nieuwsbrief van ons Pater Theo Kintfonds. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in Nicaragua. De brief van 2019 kwartaal 4 is te vinden door hieronder te klikken. Kerstkaart Nicaragua In december hebben wij onze donatiebox geïntroduceerd, klik hieronder voor meer informatie: De donatiebox

2019 | Nicaragua – brief 3

Ieder kwartaal verschijnt een nieuwsbrief van ons Pater Theo Kintfonds. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in Nicaragua. De brief van 2019 kwartaal 3 is te vinden door hieronder te klikken. Nieuwsbrief Nicaragua 2019 Q3

2019 | Nicaragua – brief 2

Ieder kwartaal verschijnt een nieuwsbrief van ons Pater Theo Kintfonds. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in Nicaragua. De brief van 2019 kwartaal 2 is te vinden door hieronder te klikken. Nieuwsbrief Nicaragua 2019 Q2  

2019 | Nicaragua – brief 1

Ieder kwartaal verschijnt een nieuwsbrief van ons Pater Theo Kintfonds. Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in Nicaragua. De brief van 2019 kwartaal 1 is te vinden door hieronder te klikken. Nieuwsbrief Nicaragua 2019 Q1

help ter plaatse

Doneren

Zonder uw financiële hulp kunnen de projecten in Nicaragua niet doorgaan.

 

Nicaragua (Pater Theo Kintfonds)
Bankrekening IBAN NL55 INGB 0004 3456 00

Vriendenkring Nederland 

Pater Theo Kint Fonds

Geschiedenis Pater Theo Kint fonds

Pater Theo Kint wordt in 1928 geboren in Boskapelle (Zld). Na zijn priesterwijding zendt de orde van Lazaristen hem als missionaris naar Panama uit. Daar werkt hij elf jaar en dan, in 1967, vragen ze hem om pastoor te worden in El Viejo, Nicaragua. De achterstanden in het stadje en vooral in het buitengebied - samen de oppervlakte van onze provincie Utrecht - zijn groot ten opzichte van het toch al arme land Nicaragua.

Pater Theo Kint wil, naast zijn missionaire werk, proberen hierin verbetering te brengen.

Vanaf 1973 bouwt hij met hulp van vrienden in Nederland een vriendenkring op van mensen die hem daarbij metterdaad steunen.

Hij sticht een avondschool voor volwassenen, een technische school, een gemeenschapshuis, een ontspanningscentrum voor de jeugd en een Centro Catequistico dat als thuisbasis dient voor de zusters Mercedarias de Bérriz, een orde van Spaanse nonnen.

Er verschijnen door zijn toedoen gezondheidsposten en er worden daarvoor verpleegkundigen opgeleid. Ook sticht hij een school voor speciaal onderwijs aan kinderen met leermoeilijkheden en ook voor doven.

In augustus 1980 overlijdt Pater Theo aan een hersentumor. Op zijn sterfbed belooft zuster Marisa, één van de zusters met wie hij al die jaren heeft samengewerkt, om zijn werk in El Viejo voort te zetten.

De zusters hebben dat ook gedaan en zelfs als later - in 1995 - alle vier de zusters die in El Viejo werken bij een vliegongeluk omkomen besluit de congregatie om het werk toch voort te zetten met een nieuwe groep zusters.

Ontwikkelingen

De vrienden van Pater Theo Kint in Nederland verenigen zich op 1 september 1980 in de Stichting Vriendenkring Nederland. Het doel van de Stichting is het inzamelen van geld voor ontwikkelingsprojecten in de derde wereld (waaronder Nicaragua) voor onderwijs, gezondheidszorg, zorg voor invaliden, wezen en vluchtelingen, bestrijding van hongersnood en gevolgen van noodsituaties en rampen en ook voor pastorale doelen.

Speciaal voor El Viejo en omgeving wordt binnen de Stichting Vriendenkring Nederland het Pater Theo Kint Fonds ingesteld. Op die manier hoopt de Stichting de bestaande vrienden op de hoogte te kunnen houden en nieuwe vrienden te kunnen interesseren.

De mensen in staat te stellen om op zeker moment in de toekomst over hun eigen lot te beslissen, niet belemmerd door honger, ziekte of andere vormen van afhankelijkheid, is ons gezamenlijk doel!

De hulp van het Pater Theo Kint Fonds richt zich voornamelijk op de stad El Viejo en het noordwestelijke gebied van Nicaragua, het schiereiland Cosigüina. Dit gebied is zo groot als de provincie Utrecht in Nederland; het telt ongeveer 80.000 inwoners; de helft bestaat uit kleine boeren die moeten zien te overleven via kleinschalige landbouw, grotendeels gericht op zelfvoorziening. Misoogsten en lage wereldhandelsprijzen maken hen bijzonder kwetsbaar. Daarom wordt veel hulp besteed aan de vorming van de boeren en boerinnen om zo hun deskundigheid en weerbaarheid te vergroten. Tevens wordt aan een behoorlijk aantal jongeren studiebeurzen voor middelbare en hogere opleidingen verleend.

De Zusters Mercedarias Misioneras de Bérriz (MMB) vertegenwoordigen onze Stichting in Nicaragua met de Fundación Amigos de Holanda. Gegeven de armoede en de grote werkloosheid in Nicaragua, speciaal in deze regio, rust er op hen een zware taak om dit structurele verbeteringsproces zowel mentaal als materieel te begeleiden.

Elk jaar weer gaat onze bewondering uit naar de prestaties die de zusters in Nicaragua neerzetten. Hun aanpak is efficiënt en effectief.

Bovendien is de manier waarop zij hun kwartaalverantwoordingen aanleveren zeer professioneel, zelfs voor westerse begrippen.

Het is helaas nog steeds noodzakelijk dat Non Gouvernementele Organisaties (NGO’s), zoals onze Stichting, met hun projecten rechtstreekse steun verlenen aan de arme campesinos. Als stichting kunnen wij via de Zusters, buiten de politiek om, dankzij vele donateurs rechtstreeks ontwikkelingshulp verlenen aan juist die bevolkingsgroep.

Vanuit deze doelstelling worden de aanvragen om hulp beoordeeld en, waar nodig, ook gestimuleerd. Daarbij worden ook criteria gebruikt die de effectiviteit van het project zo goed mogelijk waarborgen.

Bijvoorbeeld:

  • Er moeten ontwikkelingsmogelijkheden bij de geholpenen zijn.
  • Begeleiding en promotie zijn noodzakelijk.
  • Er moet tevoren een overeenkomst zijn met de mensen die geholpen worden, waarin staat dat ze zelf naar vermogen bijdragen.
  • Er moet voldoende zekerheid zijn dat het gevraagde ook kan in verband met eigendoms- of gebruiksrecht, toestemming van instanties e.d.